O mnie

 1. Wykształcenie
  • 2001-2006 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Lekarski Oddział Stomatologii
 2. Praca
  • 2006-2007 Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Krakowie
  • 2007-2008 NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Wadowicach
  • 2008-2010 SZOZ Poradnia Stomatologiczna w Zatorze
  • od 2008 Prywatny Gabinet Stomatologiczny JarkowskiDENT
 3. Przynależność do Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  • 2004-2006 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Stomatologii Dziecięcej, współzałożyciel i v-ce przewodniczący Koła Naukowego
  • 2004-2005 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.
 4. Autorskie prace naukowe i udział w konferencjach naukowych
  • Ocena topografii powierzchni korzeni zębów po resekcji wierzchołka - badania in vitro.
   Topography evaluation of resected surface of the tooth root after apicoectomy - in vitro research.
   Alicja Rembiasz, Łukasz Jarkowski
   Stomatol. Współcz. 2006 Vol. 13 supl. s. 18
   XV Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 20-21 maja 2006 roku
  • Topografia powierzchni korzeni zębów po resekcji wierzchołka - badania in vitro.
   Alicja Rembiasz, Łukasz Jarkowski, Joanna Słowik (opiekun), Katarzyna Pawłowska (opiekun), Halina Kwapińska (opiekun).
   Prz. Lek. 2006 T. 63 supl. 2 s. 67, abstr. 267
   Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 6-8 kwietnia, 2006
  • Zastosowanie kompozytu nanoceramicznego do odbudowy części licowej korony zęba po leczeniu endodontycznym - opis przypadku.
   Alicja Rembiasz, Łukasz Jarkowski, Joanna Słowik (opiekun), Halina Kwapińska (opiekun).
   Prz. Lek. 2006 T. 63 supl. 2 s. 67, abstr. 268
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 6-8 Kwiecień 2006 wygłoszenie prac:
   "Zastosowanie kompozytu nanoceramicznego do odbudowy części licowej korony zęba po leczeniu endodontycznym - opis przypadku."
   "Ocena topografii powierzchni korzeni zębów po resekcji wierzchołka - badania in vitro."
   Stomatol. Współcz. 2006 Vol. 13 supl. s. 18
  • XV Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im.Michała Kłopotowskiego Łódź 20-21 maja 2006r wygłoszenie pracy "Ocena topografii powierzchni korzeni zębów po resekcji wierzchołka - badania in vitro".

Oferta

W gabinecie świadczone są usługi w zakresie:

Stomatologii zachowawczej z endodoncją

- leczenie próchnicy
- leczenie kanałowe

Protetyki

- licówki
- korony, mosty (pełnoceramiczne, porcelana na cyrkonie, porcelana na metalu)
- protezy całkowite i częściowe (akrylowe, termoplastyczne, szkieletowe)

Profilaktyki

- lakowanie
- lakierowanie
- scaling (usuwanie kamienia nazębnego)
- piaskowanie


Laseroterapia

- wybielanie zębów
- leczenie aft, nadżerek, zapalenia kątów ust
- wycinanie kaptura dziąsłowego
- biostymulacja stawów skroniowo-żuchwowych, błon śluzowych, przyzębienia
- leczenie szczękościsku
- podcinanie wędzidełka
- wydłużanie korony zęba

Chirurgii

- ekstrakcje zębów i korzeni
- ekstrakcje ósemek
- hemisekcja, premolaryzacja

Stomatologii dziecięcej

- bez endodoncji


Stomatologii estetycznej

Pracownia RTG

- wykonujemy cyfrowe zdjęcia punktowe i zgryzowe (RVG)

Znieczulenia

- bezbolesne znieczulenie komputerowe the Wand

Dla Pacjenta

Postępowanie po ekstrakcji zęba.

 1. Na 2 godziny przed planowaną ekstrakcją, należy zjeść posiłek, nie wolno przychodzić na czczo, gdyż w wyniku stresu może dojść do hipoglikemii i omdlenia.
 2. Należy zażyć wszystkie leki, które zażywa się przewlekle (poza lekami przeciw krzepliwymi, które powinny być odstawione zgodnie z zaleceniami lekarza pierwszego kontaktu).
 3. Po usunięciu zęba zagryzać gazik przez 30 min, celem zatamowania krwawienia, w razie dalszego krwawienia zmienić gazik na nowy jałowy. Jeżeli krwawienie utrzymuje się dłużej niż godzinę zgłosić się do kontroli w tym samym dniu.
 4. Po usunięciu tamponu można zażyć lek przeciwbólowy, celem zapobiegnięcia pojawienie się bólu po zejściu znieczulenia. Nie wolno zażywać Aspiryny, Polopiryny ani innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy ponieważ uniemożliwiają skrzepnięcie krwi.
 5. Przez 2 godziny nie spożywać żadnych pokarmów ani napojów.
 6. Przez 24 godziny:
  • nie palić tytoniu
  • nie pić przez rurkę
  • nie spożywać gorących potraw, napojów, napojów gazowanych ani alkoholu
  • nie płukać ust (nawet po myciu zębów)
  • nie wydmuchiwać nosa (zwłaszcza po ekstrakcji górnych zębów)
  Wszystkie w/w czynności mogą doprowadzić do wypadnięcia skrzepu z zębodołu i utrudnić gojenie rany oraz wywołać „zespół suchego zębodołu” wymagający ponownej ingerencji chirurgicznej.
 7. Zachować miękką dietę letnie zupy, miękkie pokarmy.
 8. Ewentualne szwy usuwamy po 7 dniach.
 9. Jeżeli coś niepokoi skontaktować się z lekarzem.

RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi aktami prawnymi i branżowymi regulującymi zasady postępowania w tym zakresie - informuje, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny JarkowskiDENT Łukasz Jarkowski, ul. T. Kościuszki 8a, 34-123 Chocznia, NIP 551-224-39-90
 2. Państwa dane osobowe pozyskiwane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej i będą wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych, tj.: prowadzenie kartoteki pacjenta: historii prowadzonego leczenia, wydawania skierowań i zaświadczeń, zwolnień zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów uprawnionych do otrzymania w/w informacji na mocy przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania zgodnie z w/w ustawą
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych i poprawiania ich treści, zgłaszając bezpośrednio ADO
 6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora (ADO), jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu ani nie przekazuje ich do krajów trzecich.
 8. Strona internetowa nie używa plików cookie i nie śledzi Państwa aktywności.

Kontakt

Gabinet Stomatologiczny JarkowskiDENT
lek. dent. Łukasz Jarkowski

ul. T. Kościuszki 8a
34-123 Chocznia

Telefon: 503-633-395

Dental travel

1. DENTAL TREATMENT:

    JarkowskiDENT offers all the dental services required to give you a healthy and beautiful smile and improve your teeth health condition. All dental treatment begins by coming for a free dental consultation. At this time normally we will proceed with X-rays, and advise a plan of dental treatment. We offer teeth replacement using implants, bridges, crowns, dental veneers and dentures, teeth whitening, hygiene clean, fillings, teeth extraction, root canal treatment – all in anesthesia. The dentist is sensitive to the patients that`s why dentistry abroad with JarkowskiDENT is a memorable and painless experience.

2. TRAVEL:

    You can request to be transferred from the airport to your hotel by our driver, and you will be met by a representative when you come for dental services to Poland. When you arrive at your destination airport, look for a representative holding a board with your name and the logo for JarkowskiDENT. The cost of transport is about 25-35 GBP and it depends on the airport location - Cracow or Katowice. If you plan your own transport, please inform us.

3. ACCOMODATION:

    You will find two luxurious, comfortable hotels and apartments near our dental clinics. For example: www.hotelmj.pl or www.hotelbadura.pl. In your free time you can visit the pope John Paul II home in Wadowice, Small Beskid mountains, Dinosaurs Park in Zator and Inwałd, Carp Valley, Miniature Park in Inwałd or go to Cracow, Auschwitz, Salt Mine in Wieliczka, Tatra`s Mountains in Zakopane. We hope that your stay in our country would be both pleasant and memorable in case of the dental treatment as well as the accommodation.